Čo kontrolujeme pri novostavbe?

Veľmi dôležité je všetky chyby a nedokončné veci nájsť v predstihu. Po prevzatí nehnuteľnosť môžete už iba reklamovať.

Kontaktný formulár
  • Čo skontrolujeme
    v rámci služby

  • Preštudujeme Vašu zmluvu, definované štandardy a zadané klientské zmeny.

  • Skontrolujeme byt aj jeho súčasti – preveríme funkčnosť vybavenia a kvalitu prevedených prác.

  • Na mieste predáme zoznam chýb a nedokočených prác. Náš formulár môže byť súčasťou protokolou o prevzatí bytu.

Vieme, čo treba hľadať… tu je iba ukážka.

Podlahy – Je podlaha presne podľa štandardov, alebo klientskej zmeny? Nie sú bezfarebné stopy po lepidle okolo spojov plávajúcej podlahy? Nezačína sa podlaha vlniť? Sú správne uchytené soklové lišty? Nie sú niekde odrazené okraje dosiek podlahy?

Dlažby a obklady – Sú položené podľa správneho špárorezu? Nie sú špinavé, prasknuté, alebo nechýba špárovanie? Nie sú rozpoznateľné rozdiely odtieňov dlažby? Nie je bezfarebný silikón na obkladoch? Nie sú vzduchové bubliny pod dlaždicami? Sú kvalitne prevedené kamenné detaily alebo lišty?

Omietky a maľby – Sú všade pravouhlé rohy a zvislé steny? Nie sú v omietke trhliny? Nie sú omietky nadmerne vlhké? Je všade v miestonosti rovnaký počet vrstiev maľby? Sú očistené maľby z vypínačov,  soklov, podláh a zárubní?

Okná – Je prevedené správne uchytenie okien – ne/otvárajú sa samé po otvorení? Nie je zanesený obvod kondezátu v rámoch okien? Sú okná v správnej výške nad podlahou? Sú okná tesné? Je možná ľahká manipulácia s kľučkami? Nie sú okná nadmerne špinavé?

Parapety – Sú vonkajšie parapety v správnom spáde? Nebude sa na nich držať voda a špina? Sú vruty tesné? Nie je opadaná omietka pod vnútornými parapetami? Sú parapety podľa štandaru?

Dvere – Idú dvere bez odporu pritlačiť k zárubni? Nie sú zjavné odreniny a škrabance? Sú funkčné kľučky a zámky? Sú všetky podľa štandardu, alebo klientskej zmeny?

Kontrola dispozície – Je dispozícia podľa poslednej platnej klientskej zmeny?  Dá sa nasťahovať? Dá sa vhodne umiestniť práčka? Je správna výška WC nad podlahou?

Vybavenie kúpeľne – Nie sú znečistené vodiace lišty sprchovej zásteny? Nie sú drobné škrábance na batérii? Nie je sprchová batéria pokrytá jemným filmom zo špárovačky? Sú správne prevedné revízne otvory? Sú všetky zariaďovacie predmety dodané podľa štandaru, alebo klientskej zmeny?

Vykurovanie – Sú telesá aj hlavice podľa štandardu? Nevyskytujú sa na telesách škrabance? Sú všetky telesá stabilné a správne ovládateľné? Je funkčný a správne nasadený kotol?

Elektroinštalácia – Je správne prevedený rozvádzač? Je napätie vo voľných káblových vývodoch? Sú pevne osadené a funkčné zásuvky? Je dobre prevedené rúrkovanie pre dátové káble?

Vzduchotechnika – Funguje vetranie na WC? Ako je možné inštalovať výkonný digestor? Nerezonuje kúpeľňový ventilátor pri prevádzke? Sú správne osadené spätné klapky?

Spoločné priestory a okolie domu – Nie je poškodená dlažba v spoločných priestoroch? Nie sú odrazené rohy a omietky na chodbe? V akom stave sú vonkajšie a vnútorné parapety, okná a dvere v spoločných chodbách? Sú dokončené sadové úpravy? Fungujú zvončeky?…

Podrobný výpočet je v našom formulári, ktorý Vám môžeme ukázať na požiadanie v jednej z našich pobočiek.