Slovník pojmov

Kontaktný formulár

Inspekce nemovitosti

Inspekcí se rozumí kontrola, či průzkum stavebně-technického stavu nemovitosti, prováděná Inspektorem. Inspekce nemovitosti je pojem komerčního charakteru, převzatý ze zahraničí, nejde tedy o státní kontrolní orgán či instituci, ani o činnost prováděnou z pověření orgánu státní správy.

Inspektor

je osoba se stavebním vzděláním, dostatečnou praxí a zákonným oprávněním pro vykonávání činnosti stavebně-technických průzkumů a je proškolená soukromou firmou Bytecheck s.r.o. Nejde o inspektora, jmenovaného zákonem ani jiným státním inspekčním či kontrolním orgánem.

Předběžný stavebně-technický průzkum

je popis vad a poruch konstrukčních prvků a technického vybavení nemovitosti, ověření stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení s údaji o nemovitosti od prodejce či jeho zástupce. Tento úkon je nazýván inspekcí, a též kontrolou skutečného stavu nemovitosti.