Nové Bývanie

Sledujte postup našich inšpektorov pri inšpekcii nehnuteľnosti v relácii Nové Bývanie na televízii JOJ.

Čo robí inšpektor nehnuteľností

Akustické problémy nehnuteľností

Vetranie

Revízne správy

Plesne

Tepelné mosty

Požiarna bezpečnost

Podkrovie

Právne problémy nehnuteľností

Výmera bytov a domov

Elekroinštalácie

Kúpa staršej nehnuteľnosti

Suterén

Kontrola strechy

Skryté chyby

Bezpečnosť v dome