Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webovej stránky, zverujete nám svoje osobné údaje. Sme zodpovední za ich ochranu a bezpečnosť. Zoznámte sa, prosím, s ochranou údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Kto je správcom údajov?

Sme spoločnosť Bytecheck SK s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01, Bratislava, IČO: 47333251. Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ, t. j. určujeme, ako budú osobné údaje spracúvané a na aký účel, ako dlho, a vyberáme prípadných ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám so spracúvaním pomáhajú.

Kontaktné údaje

Ak nás chcete v priebehu spracúvania kontaktovať, môžete nás kontaktovať e-mailom: info@bytecheck.sk.

Vyhlasujeme

Vyhlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov dodržiavame všetky právne povinnosti vyžadované platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že

 • vaše osobné údaje budeme spracúvať len na základe platného právneho dôvodu, najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo súhlasu,
 • pred začatím spracúvania osobných údajov splníme informačnú povinnosť podľa článku 13 GDPR,
 • vám umožníme a podporíme vás pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Osobné údaje, ktoré nám zveríte, spracúvame z nasledujúcich dôvodov (na splnenie týchto účelov):

poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, ktoré nevyhnutne potrebujeme na plnenie zmluvy.

vedenie účtovníctva

Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme na splnenie zákonnej povinnosti vystavovať a evidovať daňové doklady.

Marketing – zasielanie informačných bulletinov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ho najčastejšie otvárate, používame na účely priameho marketingu – zasielania obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme to z oprávneného záujmu, keďže odôvodnene predpokladáme, že máte záujem o naše informačné bulletiny, a to po dobu 5 rokov.

Ak nie ste naším zákazníkom, newslettre vám zasielame len na základe vášho súhlasu, a to po dobu 5 rokov. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať tak, že nás kontaktujete.

Rozšírený marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpiratívne ponuky tretích strán alebo používať vašu e-mailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov. Tento súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia, referencie, živé podujatia, workshopy

Vaše fotografie, referencie, spätnú väzbu atď. môžeme použiť len na základe vášho súhlasu, kým ho neodvoláte.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu dobu ich uchovávania alebo sme v konkrétnych prípadoch neurčili inak.

Súbory cookie

Keď si prezeráte našu webovú lokalitu, zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na lokalite zdržíte a z ktorej stránky ste prišli. Používanie súborov cookie na meranie návštevnosti webových stránok a na prispôsobenie zobrazenia webových stránok považujeme za oprávnený záujem nášho správcu, pretože veríme, že nám to umožní ponúknuť vám ešte lepšie služby.

Súbory cookie na cielenie reklamy sa spracúvajú len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky si môžete prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie osobných údajov. Používanie súborov cookie môžete vo svojom počítači zakázať.

Bezpečnosť a ochrana údajov

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky. Chránime ich, akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (v súčasnosti známe) technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Prenos osobných údajov tretím stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Na špecifické spracovateľské operácie, ktoré nemôžeme zabezpečiť sami, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí dokážu údaje chrániť ešte lepšie ako my a ktorí sa na dané spracovanie špecializujú. Medzi týchto poskytovateľov patria napr:

 • Prevádzkovateľ komunikačnej, webovej a fakturačnej aplikácie,
 • prevádzkovateľ aplikácie pre e-mailovú komunikáciu a zákaznícku podporu,
 • Facebook, Google,
 • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
 • poskytovatelia IT služieb a poskytovatelia hostingových služieb vrátane cloudových úložísk,
 • poskytovateľov služieb zákazníckej podpory,
 • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
 • poskytovatelia právnych služieb, právnici,
 • poskytovateľov tlačiarenských a poštových služieb,
 • poskytovateľov používaných zásuvných modulov
 • partneri, ktorí s nami spolupracujú na špeciálnych podujatiach pre klientov.

 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme použiť iné aplikácie alebo procesory na uľahčenie a zlepšenie kvality spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na bezpečnosť a kvalitu spracovania ako na seba.